Jan 20, 2021 9:17:16 PM

Start bouw Joint Research Center is belangrijke mijlpaal voor Zeeland

Een Campus Zeeland project

Adri de Buck is als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van het Joint Research Center Zeeland (JRCZ). Daarvoor wordt begin februari 2021 de eerste paal geboord. Het JRCZ is een hoogwaardig onderzoekslaboratorium voor studenten, onderzoekers, bedrijven en de overheid. Het wordt gehuisvest naast de huidige HZ-locatie aan Het Groene Woud in Middelburg.

“Als rasechte Zeeuw ligt dit project mij na aan het hart. Mijn stip op de horizon is de realisatie van de ambities van Campus Zeeland, waarvan het JRCZ deel uitmaakt. Ik hoop dat studenten, docenten en onderzoekers straks trots zijn om daar te mogen werken aan drie belangrijke mondiale thema’s: water, energie en voedsel. Onderzoeksgebieden dus die nauw aansluiten bij het DNA van Zeeland.”

Wat is het Joint Research Center Zeeland?
In het JRCZ werken studenten, docenten en onderzoekers van Scalda, HZ University of Applied Sciences (HZ) en University College Roosevelt (UCR) samen aan vraagstukken die relevant zijn in deltagebieden zoals Zeeland. Zij doen dit in innovatieve onderzoekslaboratoria. Overheden, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties participeren in de onderzoeksactiviteiten om zo samen met onderwijs- en onderzoeksinstituten innovatieve en economische ontwikkelingen te stimuleren. Het JRCZ verbindt kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en het regionale bedrijfsleven.

Wat is de relatie met Campus Zeeland?
Het JRCZ maakt deel uit van Campus Zeeland. Campus Zeeland is ontstaan op advies van de Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ) voor de versterking van het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in het stadsgewest Middelburg-Vlissingen. Binnen Campus Zeeland bundelen bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden hun krachten. Dit vergroot de innovatiekracht van Zeeland en zorgt voor een toekomstbestendige economie waarin jonge, goed opgeleide professionals op wo-, hbo- en mbo-niveau het bedrijfsleven versterken.

Wat maakt het JRCZ zo bijzonder?
Het JRCZ is uniek in zijn soort en wel om meerdere redenen. Allereerst zoeken we naar integrale oplossingen binnen de thema’s water, energie en voedsel. Uniek daarbij is tevens dat we kennis benutten uit alfa-, bèta en gammawetenschappen. Zo kunnen we tot baanbrekende vernieuwingen komen. Verder is het uniek dat we werken met vier verschillende laboratoria. Naast een laboratorium voor ecologisch onderzoek, komt er een laboratorium voor engineering, chemie en data science. Noemenswaardig in dit verband is tot slot ook de samenwerking tussen de verschillende kennisinstellingen en private partijen. We spreken niet voor niets over ‘joint’.

Wat is de meerwaarde voor Zeeland?
De meerwaarde voor het onderwijs en onderzoek is nadrukkelijk aanwezig. Het onderzoek versterkt het innovatieve vermogen van de provincie. Bovendien zal de regio meer (internationale) studenten aantrekken, die hier ook langer zullen blijven studeren, nu niet alleen bachelor opleidingen mogelijk zijn maar ook masters. Hierdoor wordt de arbeidsmarkt en de economie versterkt. Het deltagebied Zeeland wordt een showcase voor andere deltagebieden.

Wat is uw rol als projectleider?
Kort gezegd: veelzijdig en uitgebreid. Mijn taak is ervoor zorgen dat het project de invulling krijgt die we beogen. Denk bijvoorbeeld aan de invulling van de vier laboratoria. Dat is technologisch een enorme uitdaging. Denk alleen maar aan het vinden van het juiste equipment afgestemd op de verschillende typen onderzoek. Daarnaast gaat mijn aandacht uit naar het gebouw zelf. De look & feel moet kloppen, en er moet voldoende ruimte zijn om optimaal te kunnen samenwerken. Zelf ben ik hier sinds 2019 mee actief, maar de eerste stappen richting het JRCZ werden al in 2017 gezet toen de projectaanvraag werd gedaan.

Waar staan we nu?
Het boren van de eerste paal is een belangrijke mijlpaal. We gaan nu écht beginnen met de uitvoering. De samenwerkingspartners zijn nauw betrokken. Wat betreft de bouw is er regelmatig overleg met Rothuizen Architecten BouwMeesterPro, de aannemer en de adviseurs. Verder informeer ik de provincie regelmatig. Het gaat immers om de besteding van maatschappelijk geld, dus een goede verantwoording heeft voor mij een hoge prioriteit.

Waar kunnen belangstellenden terecht?
We zorgen dat belangstellenden de bouw via een webcam kunnen volgen. Verder zullen we goed gaan communiceren en voorlichten over wat we hier realiseren. Het is belangrijk dat Zeeuwen -jong en oud- hiervan kennis nemen en dat ze weten dat we hiermee een enorme impuls geven aan onderzoek en onderwijs in onze provincie.

Het Joint Research Center Zeeland is een Campus Zeeland samenwerking. De HZ is projectleider van de nieuwbouw van het JRCZ.

Campus Zeeland logo

 

Reactions