Feb 9, 2021 4:29:43 PM

Zon op water: drijvende zonneplatformen kunnen een belangrijke bijdrage leveren

Zonnepanelen op het water, oftewel drijvende zonneplatformen. Ze sluiten goed aan bij de duurzame visies die de HZ heeft voor de toekomst. Maar hoe werkt het precies? Op dit moment gaat één van onze onderzoeksprojecten hierover, onder leiding van Vincent Bax en Wietse van de Lageweg. Vincent vertelt er graag over.

Net voordat de coronacrisis zijn intrede deed, keerde Vincent terug naar ons kikkerlandje. Ruim vier jaar deed hij onderzoek naar milieu problemen in Zuid-Amerika. Peru en Colombia, om preciezer te zijn. Nu is de HZ aan de beurt, waar hij zich met zijn onderzoeken richt op sociaal ecologische systemen. Een droombaan, zo vindt hij zelf. Een van die onderzoeken richt zich op de drijvende zonneplatformen bij het Fieldlab Green Economy Westvoorne van het Oostvoornse Meer. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere TNO en onderzoeksinstituut MARIN.

Van bewoners naar recreanten

Het plan: onderzoeken in hoeverre zon op water een belangrijk bijdrage kan leveren aan de energietransitie. Belangrijke thema’s in dit onderzoek zijn de robuustheid van de drijvende systemen bij golfslag en harde wind, de energie-opbrengst en de effecten op het leven onder water en maatschappelijke haalbaarheid. Afgelopen september is het onderzoek gestart. Te kort om al met concrete resultaten te komen, maar interessant genoeg om erover te delen!

Vincent: “Het bijzondere aan dit project is dat de opwekking van duurzame energie plaatsvindt op het water in plaats van land. Er is al een hoop onderzoek beschikbaar naar de haalbaarheid van bijvoorbeeld het plaatsen van windfarms vlakbij woongebieden. Je hebt dan vaak tmaken met bewoners die er hun beklag over doen, het zogeheten ‘not in my backyard’. Maar omdat Nederland zo dichtbevolkt is en de beschikbaarheid van landoppervlakken schaars is, wordt er bij dit project gekeken naar kansen op het water. Je hebt dan niet te maken met omwonenden, wel met recreanten.”

“Het bijzondere aan dit project is dat de opwekking van duurzame energie plaatsvindt op het water in plaats van land."

Ook deze recreanten krijgen de mogelijkheid om hun mening te geven. Het vergt alleen een iets andere aanpak voor het onderzoek. Vincent: “Dit keer kunnen we geen enquêtes op de post doen. We moeten echt actief gaan polsen bij kitesurfers, zwemmers en andere recreanten wat hun gedachten zijn. Dat gaan we in het voorjaar en de zomer doen.”

Vincent benadrukt hoe belangrijk onderzoeken in de duurzame energietransitie zijn de komende decennia. “We zitten momenteel midden in die transitie. Daarbij willen we in Nederland steeds minder energie-afhankelijk worden van andere landen. Die omschakeling zijn we langzaamaan aan het maken. Dit onderzoek is er slechts een van. En meteen een hele leuk, als je het mij vraagt!”

Lees meer over dit project

Reactions

More blogs

Onderzoek, HZ
Onderzoek