5 april 2018

HZ-studenten brengen samen met H4A groen asfalt op de Zeeuwse wegen

Martijn Verschuren is werkzaam bij H4A als manager kwaliteit en innovatie. Hij is verantwoordelijk voor projecten en innovaties in de volle breedte van H4A. Martijn heeft deelgenomen aan de HZ Masterclass ‘Waardegericht en Planmatig Innoveren’, met als doel om beter te worden in het ontwikkelen en implementeren van succesvolle innovaties binnen H4A. Het vervolgtraject voor H4A was een project binnen het vak ‘Commercieel Economie Businessplan’ waarbij vierdejaars HZ-studenten onderzoek hebben gedaan naar de waarde van één van de innovaties van H4A. De resultaten van het betreffende onderzoek zijn door de studenten vertaald naar een praktisch en bruikbaar businessplan.

Meer vraag naar innovaties
H4A wil constant blijven vernieuwen, zodat klanten bij hen blijven terugkomen en nieuwe klanten een reden hebben om asfalt bij H4A af te nemen. Tijdens de crisis zijn de opdrachten in de wegenbouw flink teruggelopen. Sindsdien kijkt H4A met een andere blik naar de toekomst: innovaties bieden kansen voor de groei van de organisatie. Maar hoe implementeer je een innovatie en wat levert het op? Met deze vragen nam Martijn deel aan de Masterclass.

Masterclass Waardegericht en Planmatig Innoveren
Martijn heeft deelgenomen aan de Masterclass om de innovatie van H4A op het gebied van ‘groen’ asfalt verder te ontwikkelen. Het ‘groene’ asfalt is een milieuvriendelijk alternatief voor het asfalt zoals op het grootste deel van de Nederlandse wegen ligt. H4A wil graag duurzaam werken, de ontwikkeling van milieuvriendelijk groen asfalt sluit naadloos aan bij deze visie. Gedurende de Masterclass is de innovatie door middel van theorie en praktijkvoorbeelden naar een hoger plan getild. Er is veel aandacht besteed aan de knelpunten binnen het project, de business case en een actie plan om onzekerheden zo snel mogelijk te verkleinen.

“Wat mij het meest is bijgebleven is de mix van werken vanuit de theorie en de inspirerende sprekers vanuit de praktijk die hun innovatie tot een succes maakten en in de markt zetten.”

6-werknemer

Vervolgtraject met studenten
Vierdejaars HZ-studenten zijn verder gegaan met het eindresultaat van de Masterclass en hebben met potentiële afnemers en experts gesproken om met name de introductie en verkoopkanalen verder uit te werken. “Zij hebben onderzoek gedaan naar de uitkomsten van de Masterclass en vervolgens een mooi en bruikbaar rapport opgesteld” vertelt Martijn. De aanbevelingen en de financiële analyse die uit het onderzoek zijn voortgekomen bieden een goed perspectief en concrete acties voor H4A om ‘het’ groene asfalt te presenteren aan de Zeeuwse wegbeheerders. De verwachting is dat de komende jaren steeds meer groen asfalt zal worden toegepast in Zeeland.

Praktijkgericht onderzoek doen met studenten? Ga met HZ in gesprek.

Reacties

Meer blogs