Jun 11, 2019 9:06:00 AM

Deze ondernemer kreeg meer grip op de waarde van zijn innovatie

Veel mantelzorgers kennen het probleem: je kunt degene voor wie je zorgt niet voortdurend in de gaten houden. Maar wat gebeurt er als je oudere alleenstaande vader of moeder valt en uren op de grond ligt? Is er niet iets te bedenken waarmee je op afstand ziet of er iets aan de hand is met degene die de zorg ontvangt? Ondernemer René Verhoeven denkt, met de kennis die hij tot zich heeft genomen tijdens het innovatieproject met de HZ, een oplossing te hebben gevonden.

Elektriciteitsmeter als hulp bij ouderenzorg
René Verhoeven heeft met Home Care Comfort een product ontwikkeld waarbij een mantelzorger via een app kan zien of er iets aan de hand is met degene die de mantelzorg ontvangt. Dit is mogelijk door de patronen van het elektriciteitsgebruik te analyseren. Wanneer een afwijking in de data-inzichten wordt geconstateerd gaat er een alarm af. Als bijvoorbeeld de gebruikerspiek uitblijft die normaal gesproken optreedt bij het opstaan, dan kan er iets aan de hand zijn. De mantelzorger wordt dan door middel van een app automatisch gewaarschuwd.

Uitdagende markt
Het grootste pijnpunt is dat de markt conservatief is. De primaire gebruikers zijn de senioren en mantelzorgers. Eerstgenoemden zijn enorm terughoudend en zitten niet altijd op technische innovaties te wachten.” Een ander knelpunt is de privacy van de doelgroep. “Op basis van het elektriciteitspatroon kan met een behoorlijke zekerheid worden gesteld of mensen wel of niet thuis zijn. De ouderen merken terecht op dat de beveiliging van de informatie één van hun grootste zorgen is.” Zowel in de technische innovaties als in de privacy van het product zit een enorme uitdaging.
Om beter grip te krijgen op de waarde van zijn innovatie deed Verhoeven mee in het Value Management traject met studenten aan de HZ University of Applied Sciences.

Out of the box
Verhoeven vond de wisselwerking tijdens het project met de studenten en docentonderzoeker verademend. “Je haalt met studenten out of the box kennis binnen je bedrijf.” Na afloop van het project heeft Verhoeven handvatten gekregen om aan de slag te gaan met zijn strategie en business model. De voorafgaand gewenste doelstellingen zijn behaald doordat Verhoeven weet waar hij op korte termijn en op lange termijn zijn energie het beste in kan steken. Het project heeft hem op hele praktische manier geholpen om te handelen op basis van zijn strategische doelstellingen. Op dit moment onderzoekt Verhoeven of hij zijn product kan aanbieden aan bedrijven die daarmee de belasting van hun mantel zorgende werknemers verminderen.

Praktijkgericht onderzoek doen met studenten? Ga met HZ in gesprek.

Reactions

More blogs

Professionals, Onderzoek
Professionals