Jul 20, 2021 12:36:09 PM

Joint Research Center Zeeland is een belangrijk puzzelstuk in een groot geheel

Het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) is een eerste mijlpaal in een veelomvattend plan dat moet leiden tot een bèta campus, onderdeel van het Campus Zeeland-programma. Aan de bouw van het onderzoekscentrum aan Het Groene Woud in Middelburg gaan jaren van praten, nadenken, het maken van een gedegen toekomstvisie en veel, heel veel lobbywerk vooraf.

“De ambitie straalt er straks vanaf”, zegt Margriet van Groeningen van Campus Zeeland.
 

Campus Zeeland is zo’n term die veel Zeeuwen wel eens hebben horen vallen. Het is de naam van het samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden in de provincie. Het is ontstaan uit een samen-sta-je-sterker-gedachte in een periode dat een aantal onderwijsinstellingen in Zeeland grote uitdagingen kende, mede door de manier van financieren van de overheid. Zeeland kreeg een onderwijsautoriteit, die in 2010 het rapport Kerend Tij publiceerde. Aan de hand daarvan werden stappen gezet om de gehele onderwijskolom gezond(er) te maken. Campus Zeeland kwam een paar jaar later voort uit de wens om het hoger onderwijs (hogeschool en universiteit) in Zeeland te versterken. Zij wil zorgen voor een goede koppeling tussen het onderwijs, ondernemers en overheden, zodat er veel innovatie en een sterke, toekomstbestendige economie ontstaat.  

Margriet van Groeningen, die in 2003 bij de provincie kwam werken, is bij de provincie programmamanager Campus Zeeland en arbeidsmarkt. Haar enthousiasme over wat er de afgelopen jaren is gebeurd en nog komen gaat, straalt van haar af.  

Drie pijlers
Campus Zeeland telt drie pijlers: de bèta campus, kennis- en innovatienetwerken en onderwijs en onderzoek. De eerstgenoemde pijler staat voor het versterken van het technisch hoger en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op drie voor Zeeland belangrijke thema’s: water, voedsel en duurzame energie.  

De eerste concrete stap om dit te bewerkstelligen is het JRCZ, mede mogelijk gemaakt door het rapport ‘Zeeland in stroomversnelling’ waarin de noodzaak voor zo’n centrum is onderschreven. “We hebben met alle partijen heel veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van het centrum. Uiteindelijk zijn we daar goed uitgekomen en is het ’t allemaal waard geweest. Wat we hier aan het realiseren zijn, is een belangrijk puzzelstuk in het grote geheel”, zegt van Groeningen. “Het JRCZ en de thema’s die daar centraal komen te staan, passen bij het DNA van Zeeland en de tijdsgeest. Het spreekt jongeren aan. Zij zien dat het onderwerpen zijn die er toe doen.”  

Middelpunt 
De programmamanager ziet een bruisend centrum voor zich waarin 24 uur per dag, door studenten, docenten en onderzoekers wordt gewerkt aan oplossingen voor opgaven op het gebied van water, voedsel en duurzame energie. Het gebouw zelf moet een ontmoetingspunt worden in een groene, natuurlijke omgeving en een campusachtige omgeving, die zich uitstrekt van de Markt in Middelburg tot aan de boulevard in Vlissingen. Als mensen naar het NIOZ in Yerseke, de proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat of een living lab in de provincie moeten, pakken ze één van de elektrische deelauto’s die op de campus staan, bijvoorbeeld bij het JRCZ, en als ze in de stad moeten zijn, gaan ze te voet of op één van de gratis fietsen.  

Het gebouw zelf wordt een landmark. “Het doet me wel eens aan het MAS in Antwerpen denken. Dat is ook een plek waarvoor mensen naar Antwerpen gaan.” Van Groeningen is er van overtuigd dat het niet alleen nieuwsgierige bezoekers, maar vooral nieuwe studenten en jonge, hoogopgeleide mensen zal aantrekken. Dat is weer gunstig voor de economie en leefbaarheid van Zeeland. “Het klinkt poëtisch, maar we werken in het JRCZ aan een mooiere wereld. Het is echter ook goed voor Zeeland. Andere regio’s kijken met belangstelling naar dit project. Zij vinden het ontzettend interessant. Wat dat betreft mogen we onze bescheidenheid best laten varen.”  

OV03 (Medium)Impressie JRCZ: Rothuizen Architecten en Adviseurs 
 
Delta Kenniscentrum 
De bouw van het JRCZ is slechts een eerste stap in de bèta campus. De tweede fase is vooral op het onderwijs gericht: meer masters en bachelors aan de HZ, een department engineering bij University College Roosevelt (UCR) en nieuwe onderwijsprogramma’s bij Scalda. De derde en laatste fase staat in het teken van het Delta Kenniscentrum waarin onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheden samenwerken aan oplossingen voor de belangrijke vraagstukken in de deltaregio. Het JRCZ wordt daar ook gereed voor gemaakt. Van Groeningen beseft dat er nog veel water door de zee moet voordat het zover is. “Maar kijk wat we nu met veel enthousiasme en samenwerking voor elkaar hebben gekregen. Je moet erin geloven. Dan zetten we met vereende krachten iets moois neer voor Zeeland.”  

Het Joint Research Center Zeeland is een Campus Zeeland samenwerking. De HZ is projectleider van de nieuwbouw van het JRCZ.

Campus Zeeland logo-1

 

Ook interessant

Onderzoek, JRCZ
JRCZ