Jun 6, 2019 4:52:00 PM

In dit living lab werken HZ en gemeente Veere samen

Living lab “Science in Residence” is de naam van het samenwerkingsverband tussen de gemeente Veere en HZ University of Applied Sciences. De samenwerking is begin 2015 gestart en samen werken zij aan maatschappelijke vraagstukken waarbij iedere deelnemer zijn expertise in kan brengen. Voor dit project ben ik kennismakelaar namens de gemeente; dit houdt in dat ik voor mijn collega’s het eerste aanspreekpunt ben richting de HZ. Ik verzamel de onderzoeksvragen en samen met Marlies van Eenennaam (kennismakelaar namens de HZ) proberen we deze vragen onder te brengen bij de juiste mensen. Daarnaast neem ik ook wensen vanuit de HZ mee naar de gemeente Veere. We proberen elkaars expertise op het juiste moment in de juiste setting te benutten.

Bestaande onderzoeksprojecten
Sinds 2015 zijn er al diverse onderzoeksprojecten opgepakt. Zo hebben studenten van HZ Delta Academy gekeken naar de positie en kansen voor kleine bedrijventerreinen. HZ-studenten Pedagogiek onderzochten de effecten van alcoholbeleid op de jeugd en hun ouders. In een ander project maakten HZ-studenten Engineering en Bouwkunde voorstellen voor servicepunten op begraafplaatsen in de Veerse kernen. HZ-studenten Bouwkunde en Communicatie werkte aan verduurzaming van de bestaande woningen. Inmiddels zijn ook onderzoeksprojecten naar de mogelijkheden van een zonnepark of watertaxi gestart.

Living Lab
In Science in Residence werken we met een vorm dat ‘Living Lab’ wordt genoemd; een setting waarin burgers, studenten, bedrijven en overheden samen aan complexe uitdagingen werken om tot innovatieve oplossingen te komen.

12 routes naar een duurzame gemeente
Het laatste product dat is opgeleverd is het duurzaamheidsplan van de gemeente Veere. Dit heeft geleid tot een beleid met daarin 12 routes die ook de onderzoekroutes gaan worden binnen Science in Residence. We zijn tot deze routes gekomen door ruim 70 interviews te houden met diverse partijen (zoals ondernemers, burgers, raadsleden, medewerker van de gemeente, verenigingen, enz) en te vragen wat zijn verstaan onder duurzaamheid. Het koste best veel tijd, maar de opbrengst is des te groter. Er ligt nu een gedragen beleid en ook zijn initiatieven door deze gesprekken en werkbijeenkomsten al van de grond gekomen.

Gebruikmaken van elkaars expertise
Uit de samenwerking haalt iedereen zijn voordelen, voorbeelden zijn:
De technische en digitale ontwikkelingen gaan tegenwoordig heel hard. Studenten hebben frisse blikken (niet denken in beperkingen) en nemen nieuwe kennis mee. Dit gekoppeld aan de realiteit van de gemeente Veere brengt interessante dialogen/kansen tot stand.

  • Studenten gaan aan de slag met echte opdrachten en een echte opdrachtgever. Studenten voelen zich meer verantwoordelijk voor het resultaat.
  • Docenten worden meer een coach van de studenten, omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de opdracht.
  • We maken gebruik van elkaars expertise. Als bepaalde kennis ontbreekt, dan betrekken we burgers of ondernemers uit gemeente Veere erbij en vragen we hen kennis te delen.
  • Studenten kunnen de praktijkopdrachten gebruiken tijdens sollicitatiegesprekken als referentie.
  • Studenten doen werkervaring op en ervaren hoe het is om bij een gemeente te werken. Dit kan resulteren in een verjonging van het personeelsbestand van gemeente Veere, als studenten blijven voor een traineetraject of baan.

Veel energie
Science in Residence geeft mij enorm veel energie. Ik kom in aanraking met nieuwe kennisvelden en inzichten waar ik het bestaan niet van wist, er ontstaat een situatie waar iedereen de handen uit de mouwen wil steken. Door deze aanpak kijk je veel verder dan je eigen werkveld en leer je andere werkvelden begrijpen. Van verkokering is geen sprake meer.

Aandachtspunt is wel om duidelijke verwachtingen naar elkaar uit te spreken bij opdrachten en ook een keer nee zeggen is nodig voor een goede samenwerking. Duidelijkheid voor alles.

Als je meer wilt weten over Science in Residence, kijk dan eens op www.scienceinresidence.nl

Praktijkgericht onderzoek doen met studenten? Ga met HZ in gesprek.

Reactions

More blogs

Onderzoek
Onderzoek