25 april 2022

De herinvoering van de basisbeurs en wat dat voor jou betekent

Het kabinet wil in studiejaar 2023-2024 de basisbeurs opnieuw invoeren voor alle studenten in het hoger onderwijs, ook voor studenten die dan al studeren. Voor de meeste studenten zal er veel veranderen. Wij zetten de grootste veranderingen op een rij. Deze plannen zijn nog niet definitief, de Kamer moet namelijk nog akkoord gaan.

Basisbeurs terug

Het kabinet wil de basisbeurs in het hoger onderwijs in het studiejaar 2023-2024 opnieuw invoeren voor alle studenten. Studenten die komend studiejaar (2022-2023) beginnen met hun studie profiteren dus vanaf hun tweede studiejaar van een basisbeurs, als ze aan de criteria daarvoor voldoen.

Voor thuiswonende studenten wordt de beurs 91 euro per maand en voor uitwonende studenten 255 euro. Maar ook huidige studenten hebben hier recht op. Als je studeert en je hebt nog geen studievertraging opgelopen, heb jij vanaf september 2023 ook recht op deze beurs. Deze basisbeurs is een prestatiebeurs. Dat houdt in dat als je binnen 10 jaar je diploma behaalt, de beurs wordt omgezet in een gift en je niets hoeft terug te betalen.  

Aanvullende beurs

De aanvullende beurs blijft gewoon bestaan naast de basisbeurs. De bedragen blijven ook hetzelfde, maximaal 419 euro per maand. Hier hebben studenten recht op als het inkomen van hun ouders lager is dan 34.600 euro. Is het inkomen van de ouders onder de 53.900 euro, dan krijgen de studenten een bedrag onder de 419 euro.

Toekomstige studenten

Om huidige studiekiezers te motiveren toch in september 2022 te beginnen aan een opleiding, ligt er een plan om de aankomende eerstejaars extra geld te geven. Dit moet ervoor zorgen dat ze niet wachten op september 2023 voor de basisbeurs.

Tegemoetkoming 'pechstudenten'

Wie ten minste één jaar zonder basisbeurs onder het leenstelsel heeft gestudeerd, krijgt volgens de plannen van de minister een tegemoetkoming van 359 euro per jaar, met een maximum van 1.436 euro. Je moet wel binnen tien jaar je diploma hebben behaald.

Wil je meer lezen over de plannen van het Kabinet over de herinvoering van de basisbeurs? Kijk op de website van de Rijksoverheid

Wil jij gaan studeren, maar heb je nog vragen over een opleiding? Chat met één van onze studenten!

New call-to-action