14 april 2021

3 grote verschillen tussen onderwijs van nu en vroeger

Lesuur na lesuur luisteren naar een docent en ’s avonds braaf huiswerk maken was vroeger niet echt aan mij besteed. Er waren altijd leukere dingen te doen. Tja, en dan maar op het laatste moment voor een examen nog even een paar hoofdstukken in je hoofd trachten te stampen. Wat heb ik veel spiekbriefjes gemaakt!
Gelukkig gaat het vandaag de dag anders bij mijn deeltijdstudie bedrijfskunde. Er zijn 3 grote verschillen ten opzichte van het onderwijs van vroeger. 

1. De regie in handen

Ik ervaar het als een hele bevrijding dat ik zelf de regie in handen heb bij mijn deeltijdstudie. De leeruitkomsten bepalen in welke mate ik de vaardigheden en kennis moet bezitten. Ook wordt er beschreven hoe je deze kan aantonen. Hoe ik aan de slag ga met een leeruitkomst bepaal ik zelf. Ik maak gebruik van lesmaterialen zoals; filmpjes, tv-series en studieboeken die voorgesteld worden. De theorie pas ik toe in mijn dagelijkse praktijk. Er zijn geen docenten die me wekelijks overspoelen met goed bedoelde colleges vol lesstof die ik zelfstandig ook kan lezen. Het leukste van het zelf aan de slag gaan, is dat ik merk dat ik vaak meer weet dan ik dacht.

2. Geen tentamens

Je kent het wel: het stampen en eindeloos oefenen voor een tentamen terwijl je weet dat de stof een week later alweer ver is weggezakt. Tijdens een deeltijdstudie worden de meeste leeruitkomsten afgesloten met een portfolio. Je hebt dus geen tentamens op vastgestelde tijden. In het portfolio toon ik aan welke kennis ik heb opgedaan en hoe ik deze heb toegepast of ga toepassen. Daarbij maak ik meestal gebruik van een praktijkcase vanuit mijn werk waarmee ik mezelf beoordeel op de aangegeven indicatoren. Tussentijds kan ik met een docent en met mijn medestudenten mijn praktijkcase en portfolio bespreken. De leeruitkomst wordt uiteindelijk beoordeeld en afgesloten tijdens een assessmentgesprek met de docent.

3. Tijd en plaats onafhankelijk

Het geeft mij veel vrijheid dat er niet elke week een middag- en/of avondprogramma met colleges staat ingepland. Het merendeel van mijn studietijd plan ik zelf in op de tijdstippen die mij uitkomen. Ik maak wel graag gebruik van de paar inspiratiecolleges die gegeven worden. Hierin wordt de weg gewezen in de leeruitkomst en de theorie. Het gaat meestal om drie of vier colleges in een periode van tien weken. De invulling van mijn studietijd is verder tijd en plaats onafhankelijk. Zo studeer ik graag op de zondag of tijdens mijn studieverlofmiddag aan de keukentafel thuis.

Ik ben blij dat ik de baas ben over mijn studie, mijn studievoortgang en mijn ontwikkeling op het persoonlijke en professionele vlak.

Advies deeltijd of voltijd studeren

Heb je vragen over het flexibel onderwijs? Vraag dan een adviesgesprek aan
Zij kunnen jou ook persoonlijk advies geven over jouw studiemogelijkheden.

Deeltijd studeren? Vraag een adviesgesprek aan bij HZ University of Applied Sciences.

 

More blogs